Opiniestuk over TV Reparatie Service

Intro

Omdat er nog vele onduidelijkheden zijn omtrent wat je kunt doen als consument als je TV stuk is gegaan heb ik dit opiniestuk geschreven. Dit opiniestuk is bedoeld voor consumenten, TV verkopers, media en belangenorganisaties.

Het doel van dit opiniestuk is om meer duidelijkheid te scheppen in hoe het een en andere nu geregeld is m.b.t. het repareren van een defecte TV.

Dit stuk is ook geschreven omdat de praktijk van de dag laat zien dat veel consumenten (maar ook personen werkzaam in de TV reparatie-verkoopbranch) niet weten hoe het een en andere in elkaar steekt en dat veel niet waarheden als waarheid wordt aangenomen.

Veel (misschien wel goedbedoeld) maar verkeerd advies heeft tot gevolg dat consumenten TV’s te vroeg als afgeschreven beschouwen en dat consumenten zonder onderzoek tot de aanschaf van een nieuwe TV overgaan.

Een schatting van het aantal TV’s welke in Nederland onterecht worden afgeschreven zou zo maar op 500.000 stuks per jaar kunnen liggen.

Je kunt hier spreken over een milieudelict, en je zou ook de producenten van TV’s kunnen verwijten hier totaal geen oog voor te hebben. (het gaat hun louter alleen om de verkoop van nieuwe toestellen).

Dat er teveel apparatuur onterecht wordt afgekeurd is algemeen bekend en het Europees Parlement heeft hier ook een resolutie over aangenomen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

TV Repareren of een nieuwe kopen.

Ervaring leert dat niet het merk van de TV maar het modelnummer bepaald of een TV hersteld kan worden.

Daardoor is het onmogelijk voor verkopers van TV’s advies te geven of uw TV hersteld kan worden of dat een nieuwe TV aanschaffen verstandiger is.

Omdat de meeste bedrijven die TV’s verkopen geen eigen reparatieafdeling hebben is er geen kennis en geen belang een goed reparatieadvies te geven.

Voor verkopers is het veel gemakkelijker om te zeggen dat reparatie (te)veel gaat kosten en dat TV’s niet zo lang meer mee kunnen gaan als vroeger.

Meestal geloofd de consument de verkoper, vooral als de verkoper met een geslepen aanbod komt om een nieuw toestel aan te schaffen.

Het gevolg is dat de consument meestal meer dan 500 euro lichter is en de oude TV naar de recycling zal gaan. (er zijn veel bedrijven die deze toestellen graag in nemen.. deze verdwijnen naar opkopers in o.a. Oost-Europese landen en Afrika [*1])

Als u naar een (internet)winkel gaat waar alleen TV’s worden verkocht, zal u in de regel geen goed advies krijgen. Echter de vraag is dan:” waar haal je eerlijke en juiste informatie vandaan?”

Het antwoord op deze vraag is :”Gebruik meerdere bronnen”.

Uw bron zou kunnen zijn:

– Een reparatiebedrijf benaderen die is aangesloten bij de UNETO-VNI.

– Ons stappenplan voor TV reparatie invullen.

– De fabrikant van de TV benaderen.

– De winkel waar u de TV heeft gekocht benaderen. (internet TV verkopers)

– Het modelnummer intikken op internet en kijken wat er uit komt.

– Een reparatiecafé benaderen. (meestal niet bekent met TV’s)

– Naar een reparatie beun gaan.

Reparatiebedrijf benaderen die zijn aangesloten bij de Unto-VNI.

Reparatiebedrijven die zich hebben aangesloten bij UNETO-VNI, moeten zich houden aan vastgestelde regels en zijn daardoor verplicht u juist te informeren.

Laat u altijd vooraf goed informeren zodat u niet achteraf in een discussie terecht komt.

De regels omtrent een reparatie liggen vast en deze kunt u altijd op internet vinden.

TV Reparatiebedrijven die lid zijn van de UNETO-VNI zijn daar trots op en zullen er altijd voor zorgen dat dit in hun handelen zichtbaar is.

Ons stappenplan voor TV reparatie invullen.

Via deze online mogelijkheid krijgt u informatie over de haalbaarheid van de reparatiekansen, kosten en mogelijk een indicatie wanneer uw TV weer hersteld kan zijn.

Wij beoordelen een aanvraag op de haalbaarheid van een reparatie en vinden dat de kosten in verhouding moeten staan t.o.v. een aanschaf van een nieuwe TV.

De fabrikant van de TV benaderen

Sommige fabrikanten (merken) van uw TV (Samsung, Philips..) hebben een helpdesk die u proberen te helpen bij het oplossen van een storing.

De ervaring leert echter dat je een beetje geluk moet hebben wie je dan aan de lijn krijgt.

De eerste vraag die vaak wordt gesteld is meestal de vraag of u al een update heeft gedaan.

Echter is een update of reset maar zelden de oplossing. (ook is het restten en updaten van de TV vaak een korte termijn oplossing, waardoor het soms kan voorkomen dat TV’s uit de garantie/ coulance periode vallen. Men heeft dan vaak al veel te lang aangemodderd met af en toe storingen).

Komt u er niet uit met de helpdesk dan zullen de medewerkers u vaak terugsturen naar de verkoper om de TV te laten aanbieden via het garantiesysteem, die deze hanteert. (omdat de verkoper hier vaak kosten voor moet maken staat deze er natuurlijk ook niet om te springen)

Is uw TV ouder dan 4-5 jaar, afhankelijk van de aankoopprijs, zal een helpdesk al snel aangeven dat de TV al wat oud is en reparatie duur en onzeker is. (dit soort advies wordt vrijwel nooit door iemand gegeven die technische kennis heeft van uw model TV)

In de regel kost de servicedesk van een bedrijf geld en wordt er gemanaged op een zo goedkoop mogelijk systeem.

Als u contact opneemt met een servicedesk krijgt u al snel de indruk dat u de enigste bent met een probleem aan uw toestel.

Dat is echter niet waar omdat er duizenden toestellen worden verkocht, en veel modellen van een merk dezelfde inhoud aan elektronica hebben, en daarom dezelfde storingen zullen geven.

Als je als Fabrikant veel TV’s van dezelfde modellen verkoopt dan weet je al na enkele maanden na de introductie wat er met een specifiek model mis kan gaan. Het is daarom raar dat men hierover niet duidelijk is en geen goede rationele service aan kan bieden die gebaseerd is op vergelijkbare storingen.

Ik krijg regelmatig mails waarin fabrikanten /verkopers verkeerde conclusies trekken na een defect van een door hun geleverde TV. (foute adviezen wordt ook regelmatig gegeven zonder een TV te hebben onderzocht)

De winkel waar u de TV heeft gekocht.

De verkoper moet voor u regelen dat alles goed verloopt als uw toestel binnen de fabrieksgarantie defect is en hij mag daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Is uw TV defect en is de fabrieksgarantie verlopen? Dan kunt u afhankelijk van de situatie (leeftijd in relatie met de aanschafwaarde) recht hebben op een (coulante) reparatie.

Als de verkoper is aangesloten bij de UNETO-VNI zijn daar vaste regels voor opgesteld.

Het is belangrijk dat u als consument vooraf aangeeft dat u een volledig kosteloze reparatie verlangt. (de verkoper meld dit meestal niet spontaan).

Meer informatie kunt u hierover vinden op de site van de UNETO-VNI

https://www.uneto-vni.nl/onze-leden/waar-staan-onze-leden-voor/gebruiksduurverwachting

(link naar de tabel)    https://www.uneto-vni.nl/stream/richtlijnenafschrijvingsmethoden

Om achteraf problemen te voorkomen als uw TV voortijdig stuk is gegaan, is het belangrijk dat u de aankoopfactuur bewaart en u weet of de ondernemer is aangesloten bij een brancheorganisatie welke ook de coulanceregeling toepast. (bv: UNETO-VNI).

Is de TV na de garantie stuk gegaan en heeft de ondernemer heeft niet de beschikking over een eigen reparatiedienst? Dan kunt u ervan uit gaan dat er geen betrouwbaar reparatieadvies gegeven kan worden.

(Internet verkopers)

Als u uw TV via internet heeft aangeschaft, is het bedrijf wat de website bezit de verkoper en moet dat bedrijf uw reparatie verzoek net zo behandelen als een fysieke winkel.

De internetondernemer mag u binnen de garantieperiode daarvoor geen kosten bereken. (alleen als het schade door eigen toedoen betreft).

Veel internet ondernemers doen hier schimmig over omdat veel van de apparaten die ze verkopen niet uit de Nederlandse distributie komen. (in dat geval moet er meestal garantie uit het land van herkomst plaats vinden). Echter dat is niet uw probleem omdat de verkoper dit vooraf weet. (echter verzuimt hij meestal vooraf bij verkoop u dit te melden).

De reparatie tijd zal dan meestal erg lang duren.

Praktijk ervaring leert dat internetwinkels enkel moeilijk doen als het fabrieksgarantie betreft. (het is aan consumenten organisaties om hier eens goed onderzoek naar te doen).

Een coulante opstelling als de TV net buiten de fabrieksgarantie valt is ook zeer onzeker.

Veel internetbedrijven zijn geen lid van een betrouwbare branchevereniging en voelen zich niet gebonden aan regels en gedragscodes zoals de geschillencommissie in den haag.

Als er problemen zijn of er is een verschil van inzicht, dan moet de consument de juridische weg bewandelen, welke omslachtig en kostbaar kan zijn. (er zijn ondernemers die er vanuit gaan dat consumenten dit niet doen en het beleid hierop hebben afgestemd).

Het modelnummer intikken op internet en kijken wat er uit komt.

Als u gaat speuren op het internet dan moet u er zeker van zijn dat de informatie betrouwbaar is. Sites als b.v. Tweakers.nl controleren veel informatie niet, welke door andere op hun site wordt gezet. Ook zullen veel klachten die u vindt lijken op uw TV storing, betrekking hebben op andere modellen.

Internet kan u bevestigen wat u al weet maar klakkeloos aannemen is een zeer groot risico.


Reparatie advies vragen

Omdat er per jaar duizenden TV toestellen onterecht worden afgeschreven zal ik aangeven wat er precies aan de hand is.

Er staan in Nederland ongeveer 13 miljoen tv toestellen (8 miljoen huishoudens x 1,6) [http://statline.cbs.nl] (hotelkamers [100.000], bedrijven en andere gelegenheden niet meegerekend)

Het aantal verkochte televisies in Nederland loopt al enkele jaren terug. In heel 2010 gingen er ruim 1,9 miljoen televisies over de toonbank, dit jaar(2014) zal de teller naar verwachting net onder de 1,1 miljoen [https://nl.hardware.info/nieuws/40441/tv-verkoop-in-aanloop-naar-wk-valt-tegen]

Het is dus aannemelijk dat er ongeveer 1 miljoen tv’s per jaar over de toonbank gaan. (Dit getal bewijst dat de gebruiksduurverwachting die door fabrikanten en verkopers wordt gesuggereerd niet klopt omdat deze bij een gelijke markt 13 jaar is).

Verkopers maar ook de fabrikanten geven aan dat een tv met een leeftijd tussen 5 en 7 jaar niet rendabel gerepareerd kunnen worden.

Reden die ze opgeven zijn de verwachte kosten, tv’s gaan niet zo lang meer mee, tv’s kunnen niet meer hersteld worden na een aantal jaren, het model is veroudert, nieuwe tv’s zijn beter, enz.enz..

Deze adviezen worden zonder onderzoek aan de apparatuur te doen gegeven door personeel zonder inhoudelijke technische kennis. (Ik vraag mij af of verkooppersoneel deze adviezen juridische gezien wel mogen geven).

Ongeveer de helft van de tv’s die vervangen worden heeft een reparabele storing.

Het is best wel moeilijk om eerlijk advies te krijgen omdat je maar net even de juiste weg moet vinden.

Op dit moment zijn we een online diagnose systeem aan het ontwerpen welke een oplossing voor dit probleem kan gaan bieden.


Kosten van een reparatie

Wat een reparatie mag kosten is afhankelijk van een aantal factoren.

Merk, model, leeftijd, aanschafprijs, garantie, milieubesef en uw persoonlijke situatie spelen hier een rol.

Merk, model, leeftijd, aanschafprijs en garantie zijn de rationele factoren.

Milieu en milieubesef is persoonlijk.

Het bepalen van de kosten is bij veel storingen bij ons bedrijf direct mogelijk, zonder dat  de tv onderzocht moet worden. 

Dit kunnen wij omdat klachten en bijbehorende kosten veelal bekent zijn. (hoe hoger de leeftijd van een TV hoe meer er bekend is over de defecten van deze TV).

Bij een goede klachtomschrijving van een TV van een A merk, kunnen we onze database raadplegen.

De reparatieprijs wordt bepaald door onderdelen en de kosten om deze te vervangen.

– Stel de 42”TV van 8 jaar met een reparatieprijs van 135 euro all in bij u aan huis, is acceptabel als de TV minimaal 1 jaar gegarandeerd zal doorspelen.

– Een mainboard vervangen bij een 10”TV  5 jaar oud met een aanschafprijs van 1000 euro welke bv 300 euro kost zou ook nog wel kunnen.

– Een scherm vervangen in een TV van 3 jaar oud en er is geen sprake van verzekeringsschade zal te duur zijn t.o.v. een nieuwe TV aanschaffen

De historie van reparatie branche

Vroeger had elk dorp zijn reparateur en deze had vaak ook een winkel waar hij wat TV’s verkocht. Echter heeft de introductie van de platte TV (plasma) de reparatiebranch langzaam veranderd.

Omdat de onderdelen van de eerste plasma TV ‘s duur waren en er veelal specifieke kennis nodig was om goed te beoordelen wat er defect aan was, repareerde de meeste bedrijven alleen nog de beeldbuis TV’s en niet meer de nieuwere generatie schermen.

Met het verdwijnen van de beeldbuis TV verdwenen ook veel reparatiebedrijven.

De monteurs konden namelijk gemakkelijk ander werk vinden bij andere technische bedrijven, en dan is de keuze niet zo moeilijk.

Doordat er weinig toestroom van technisch onderlegd personeel voorhanden was, bleven er maar enkele bedrijven over. (de laatste 10 jaar zijn er 2000 ondernemingen in Nederland gestopt)

Het service gericht ondernemen van de A merk fabrikanten zoals Philips, LG ,Samsung en Sony om zelfstandige reparatie bedrijven te voeden van informatie en betaalbare onderdelen te leveren nam ook steeds verder af.

Het lukte fabrikanten om aftersales service te centraliseren en uitbesteden aan de goedkoopste bieder als ce-repair en selectro, onderdeel voorraden te minimaliseren en de verkopers te overtuigen dat vervangen beter is dan repareren.

De winst van fabrikanten zit in verkoop en zolang er geen merk met een betere service dan de ander is zal een concurrentie in aftersales niet plaats gaan vinden.

Op dit moment is er een tekort aan reparateurs wat alleen maar ten goede komt aan de verkoop, dit terwijl de TV die de afgelopen 15 jaar geproduceerd zijn nog goed te herstellen zijn. (hiervoor zijn natuurlijk wel service onderdelen voor nodig).

Als een consument een TV koopt wordt hem niet verteld dat de TV maar kort mee gaat en dat dit komt doordat fabrikant niet genoeg serviceonderdelen op voorraad nemen.

TV fabrikanten hebben bewust gestuurd op het afbouwen van de reparatieservice, echter veel TV’s gaan helemaal niet  korter mee als vroeger zoals beweerd wordt.

TV worden afgeschreven omdat er geen betaalbare en niet genoeg onderdelen beschikbaar zijn wat echter bewust door fabrikanten gecreëerd wordt.

Er is heel wat mis, maar zolang consumenten zelf en consumenten organisaties niet aan de bel hangen, zal het alleen maar moeilijker worden om uw TV te laten repareren als deze voortijdig defect zal raken.

 

Wij blijven creatief naar oplossingen zoeken en repareren daardoor nog heel veel TV’s.

 

[TV Reparatie Service Nederland [update: 5-5-2018]