Gebruiksduurverwachting van de TV onder de loep genomen.

TV Reparatie Service Nederland is niet voor niets kritisch over de huidige gebruiksduurverwachting die fabrikanten, UNETO-VNI en TV- verkopers als indicatie hanteren bij claims als de garantie van 1 of 2 jaar is verlopen.

Ook de consumentenbond en radar geven regelmatig aan dat veel verkopers en leveranciers van TV’s de consumenten niet goed en eerlijk informeren als een TV vroegtijdig defect gaat.

Wij repareren dagelijks TV toestellen van de grote merken met een leeftijd variërend van 2 tot 12 jaar en bij veel reparaties zullen de kosten niet hoger zijn dan 150 euro.

In de Nederlandse wetgeving “consumentenkoop” is bepaald dat de verkoper bij een gebrekkig product ook buiten de fabrieksgarantieperiode aansprakelijk kan zijn voor een goede werking van apparatuur.

Het is dus belangrijk te weten wat de normale prestaties moeten zijn van het apparaat dat u heeft gekocht.
Omdat de wet daar niet concreet over is, heeft UNETO-VNI afspraken gemaakt met leveranciers en richtlijnen gemaakt van de gemiddelde gebruiksduur van een groot aantal apparaten (gebruiksduurverwachtingstabel).

Wij zijn (net als b.v. de consumentenbond) het niet eens met de gebruiksduurverwachtingstabel en hoe deze wordt toegepast omdat deze niets zegt over de kwaliteit van de apparatuur maar louter een globale indicatie is voor garantieclaims van aangesloten UNETO-VNI bedrijven.

De gebruiksduurverwachtingstabel wordt verkopers onterecht gebruikt als norm voor de levensduur van apparatuur aan te geven en daardoor wordt foutieve informatie aan consumenten gegeven. Hierdoor worden heel veel TV´s onterecht afgeschreven (wij vermoeden dat dit in meer dan 80% van de gevallen gebeurt en dat daardoor 500.000 onterecht worden afgeschreven). 

Uiteindelijk betaalt de consument de rekening welke wordt veroorzaakt door ondeskundig advies. 

Voor de gebruiksduurverwachting voor een TV geeft de UNETO-VNI het volgende aan:

Prijsklasse Gemiddelde gebruiksduur
€ 0 – 299 3 jaar
€ 300 – 499 4 jaar
€ 500 – 999 5 jaar
≥ € 1000 6 jaar

 

Fabrikanten (reparatiebedrijven) van apparaten zouden dus gezien deze tabel een bijdrage moeten leveren in de reparatie kosten. (als deze zijn aangesloten bij de UNETO-VNI)

De kostenverdeelsleutel is daarbij als volgt:

Consumentenbijdrage in de reparatie/vervangingskosten (B) = Reparatie/vervangingskosten (R) x Huidige leeftijd (L) / Gemiddelde gebruiksduur (D), dus B= R x L / D.

Wij zijn van mening dat deze (afspraken) onduidelijk zijn en dat de klant zeer benadeeld wordt omdat de reparatiekosten niet onafhankelijk wordt beoordeeld.  (om gebruik te mogen maken van deze regeling moet uw tv namelijk naar het herstelbedrijf van de fabrikant en de prijsopgave is niet te controleren)

Deze mening baseren we o.a op het volgende voorbeeld:

Voorbeeld duurste onderdeel:

U heeft 3,5 jaar geleden een TV  gekocht met een aankoopprijs van 3200 euro.
Deze tv gaat stuk en het blijkt dat het “scherm” vervangen moet worden, het onderdeel kost 1150 euro en vervangen schatten wij in op 200 euro.
Afgerond komen de reparatiekosten dan op 1350 (R) x 3,5 : 6=  787 euro

Voorbeeld gemiddeld onderdeel:

U heeft 3,5 jaar geleden een TV  gekocht met een aankoopprijs van 3200 euro.
Deze tv gaat stuk en het blijkt dat het “small signal board” vervangen moet worden, het onderdeel kost 200 euro en vervangen schat ik in op 150 euro.
Afgerond komen de reparatiekosten dan op 350 (R) x 3,5 : 6=  205 euro

TV is jong en niet te herstellen

Als de tv niet gemaakt kan worden wordt er meestal een omruilvoorstel gedaan. Echter zijn deze voorstellen totaal niet inzichtelijk, gelijkwaardig en controleerbaar.

Daardoor is de consument overgeleverd aan de willekeur van degene die aan de ander kant van de lijn zit.

 • De klant moet meestal verplicht hetzelfde merk tv aanschaffen.
 • Er is geen mogelijkheid voor een onafhankelijke (second opinie) technische beoordeling van de storing aan een TV.
 • Het bedrag wat het nieuwe toestel wat aangeboden wordt kost is niet een consumentenprijs maar wordt veel duurder bepaalt (op deze manier lijkt het erop dat je meer voor je oude defecte toestel terug krijgt). In het voorbeeld wordt een afschrijving van 1700 euro verlangt bij een toestel waarvan de fabrikant zegt dat het toestel waarop de klant wil inruilen 3500 euro kost, echter is het toestel in de winkel verkrijgbaar voor 2300 euro.
 • Na de conclusie (door een de fabrikant aangewezen reparatiebedrijf) dat er geen reparatie mogelijkheid is (b.v. geen onderdelen verkrijgbaar) moet de klant meer geld uitgeven dan dat een reparatie normaal had gekost als er wel onderdelen beschikbaar waren.
 • Het systeem is niet inzichtelijk en daardoor kunnen klanten die mondig zijn en meer onderhandelingsvaardigheden bezitten er meer uitslepen dan klanten die deze vaardigheden niet bezitten.

Voorlopige conclusie:

 • Wij zijn van mening dat alle TV toestellen gerepareerd kunnen worden als er maar betaalbare onderdelen beschikbaar zijn. Echter veel fabrikanten zijn niet bereid om serviceonderdelen te regelen zodat uw TV eenvoudig hersteld zou kunnen worden.
 • Is uw tv defect en gaat u naar de verkoper dan wordt er in veel gevallen een ontmoedigingsbeleid gevolgd en kunt u niet rekenen op een onafhankelijke beoordeling en eerlijk advies.
 • Zijn reparatieonderdelen na 1-5 jaar niet meer beschikbaar, dan zijn ze verbruikt bij garantiereparaties en is er vermoedelijk een probleem met de kwaliteit van het onderdeel. In de meeste gevallen kun je dan spreken over een slechte serie.
 • Fabrikanten verzwijgen structurele problemen met TV modellen die niet voldoen aan de verwachte  levensduur.
 • Verkopers en fabrikanten geven regelmatig oneerlijke informatie en ook vaak foute informatie om de consument te bewegen een andere tv te kopen.
 • Fabrikanten leveren bewust (de laatste 10 jaar) geen technische ondersteuning en informatie aan onafhankelijke reparatiebedrijven (wij hebben daarom onze eigen technische databank en informatiesystemen opgebouwd)

Wij zullen bij alle consumenten, consumentenorganisaties en belanghebbende, blijven informeren over de onderhoudsmethode die fabrikanten toepassen na het defect raken van een TV.